Skip links

Transmitere
E-POSTERE

E-Posterele vor fi prezentate pe suport electronic în perioada 27 septembrie - 29 septembrie în zona special amenajată din lobby-ul hotelului Grand Hotel Napoca.

Transmiterea unui E-Poster se poate face respectând următorii pași:

 • Autorul corespondent cât și autorul prezentator (dacă este diferit de autorul corespondent) trebuie să se asigure că este înregistrat ca participant în cadrul Congresului. Înregistrarea ca participant se poate face fie prin completarea formularului online de înregistrare și prin achitarea taxei aferente tipului de participare sau prin sponsorizarea sa de către partenerii Congresului.
 • Înscrierea rezumatului E-Poster la secțiunea Înscriere Rezumat
 • Aprobarea rezumatului ca E-Poster de către Comitetul Ştiinţific.

În cazul în care sunt mai mulți autori, autorul corespondent are obligația de a-i informa pe toți autorii lucrării în cauză, despre stadiul rezumatului (dacă a fost înscris cu succes, dacă a fost acceptat de Comitetul Ştiinţific, etc).

Înscrierea unui rezumat nu presupune că este acceptat în mod automat. Toate rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Ştiinţific, iar în urma acestei evaluări autorul corespondent va fi înștiințat prin e-mail dacă a fost sau nu acceptat, secțiunea/simpozionul la care a fost încadrat, precum și tipul de prezentare. Această informare se va face după data de 1 august 2023.

Dacă rezumatul a fost acceptat de către Comitetul Ştiinţific ca prezentare E-Poster, autorul trebuie să realizeze E- Poster-ul în format electronic, conform instrucţiunilor de mai jos, şi să-l trimită pe adresa de e-mail rezumate.cnfr@salus.com.ro  sau prin completarea formularului de transmitere E-Postere rezumate până la data de 1 septembrie 2023. Pentru centralizarea eficientă a E-Posterelor, subiectul e-mailului va conține: E-Poster “Titlu rezumat (în limba română)” și numele prezentatorului.

 • E-Posterele vor include un singur slide
 • Format obligatoriu: jpeg sau png
 • Orientare obligatorie: PORTRAIT
 • Dimensiuni obligatorii: 1080 x 1920 pixeli
 • Mărime maximă acceptată: 20mb / E-Poster
 • Se recomandă organizarea conținutului în următoarele secțiuni: Introducere și obiective, Material și metodă, Rezultate, Concluzii
 • Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
 • Pentru o mai bună vizibilitate la proiectare se recomandă utilizarea fonturilor deschise pe fundal întunecat
 • Pentru a îmbunătăți calitatea prezentărilor, recomandăm includerea de grafice și fotografii care să susțină conținutul lucrării

E-Posterele vor fi prezentate pe suport electronic în perioada 27 septembrie - 29 septembrie în zona special amenajată din lobby-ul hotelului Grand Hotel Napoca. E-Posterele vor fi afişate în funcţie de tematica în care se încadrează, conform programului ştiinţific al Congresului.

Transmitere E-Poster